Máy Điện Giải Kangen JrII

JrII

64,000,000 VND

Sản xuất 7 loại nước:

Kangen Water (8.5, 9.0, 9.5 pH)
Kangen Clean (pH= 7.0)
Acidic (Beauty) water (6.0 pH)
Strong Acidic water (2.5 ph)
Nước Kiềm Mạnh PH=11.5